Nauči sada, plati kad nađeš posao!

Postani programer i stekni praktično iskustvo uz IT stručnjake!

U okviru projekta MarketMakers, pripremljen je mehanizam podrške provođenju obuka iz oblasti programiranja. Obuke su namijenjene mladim, nezaposlenim osobama koje imaju želju da steknu praktična i tražena znanja u oblasti programiranja, a nemaju novca da takve obuke plate.

Naša kancelarija

Adresa: Starine Novaka 12, Banja Luka 78000

Phone: +38765 696 155

Email: office@technetis.com

O kursu

Ovaj sveobuhvatni kurs služi kao dobra osnova za ulazak u svijet web developmenta i programiranja uopšte. Baza kursa čini obuka iz HTML-a i CSSa, te JavaScripta, koji predstavlja moderan i popularan programski jezik.

Po uspješnom završetku obuke, učesnici dobijaju potvrdu u vidu certifikata i preporuku za dalji rad.

Na kursu ćeš naučiti da koristiš veliki broj različitih  tehnologija, a uz pomoć JavaScript-a ćeš napraviti funkcionalnu Front-end i Back-end aplikaciju!
Kurs takođe obuhvata i osnove korištenja baza podataka i uvod u nekoliko NoSQL baza. Program kursa će biti prilagođen predznanju polaznika.

HTML / HTML5 / CSS
JAVASCRIPT
Uvod u funkcionalno programiranje
JSON
jQuery
NODE / METEOR / ANGULAR
Osnove baza podataka i SQL

Fond časova koji je predviđen za obuku je 155 sa još 3 gratis časa. Jedan čas traje 45 minuta. Časovi se izvode tri puta sedmično, u trajanju od 2 ili 3 časa, u dogovoru sa polaznicima.

Minimalan broj polaznika je 8, a maksimalan 12.

Obuke se izvode u prostorijama ICBL-a (Inovacioni Centar Banja Luka) u ulici dr Mladena Stojanovića 4. Poželjno je da svaki polaznik uz sebe ima vlastiti računar kako bi mogao pratiti nastavu i završavati zadatke kod kuće.

Polaznici koji nemaju vlastiti računar, mogu koristiti računare trening centra ICBL.

Prostor centra možete pogledati ovdje.

Ukupna cijena kursa iznosi 1280 KM. I tokom obuke se plaća samo 20% (256KM), a za ostatak polaznici mogu dobiti beskamatni  kredit kod MF banke koji počinju vraćati nakon 9 mjeseci u ratama, što bi trebalo biti dovoljno vremena da pronađu posao sa novostečenim vještinama.

Prijave za pohađanje ovog kursa kroz projekat MarketMakers ostaju otvorene do 15.10.2019. godine. Kurs počinje 21.10.2019.